Urządzenia do prób nieniszczących

Urządzenia do prób nieniszczących

W tym dziale są przyrządy pomiarowe niepowodujące uszkodzeń części obiektów lub ich powłok: detektory wilgoci i gazu, mierniki grubości itp.

Są to zarówno urządzenia kontaktowe, jak i bezkontaktowe, zapewniające wysoką dokładność pomiaru i wyposażone w łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

Aktywne filtry